Direct, Engagement & Support Project Worker – Cwm Taf

Deadline: 2nd Jun 2017

 

Direct Engagement & Support Worker

Salary: £21,057 – £23,935

Location: Office base at Pontypridd and covering the Cwm Taf area

Contract: Permanent, in line with funding

For further details contact Jean Harrington jean@teds.org.uk telephone 01685 880090

Or for a full job specification and application pack

you can download directly from the following website:

www.teds.org.uk

Interview date: TBC

 

Yfed Doeth Heneiddio’n Dda

Helpu pobl i wneud dewisadau iachach am alcohol wrth iddynt fynd hŷn

Gweithiwr Tîm Cymorth ac Ymgysylltu Uniongyrchol

 

Cyflog: £21,057 – £23,935

Lleoliad: Swyddfa ym Mhontypridd ond yn gweithio ar draws ardal Cwm Taf

Contract: Parhaol, yn unol â chyllid

Am fanylion pellach cysylltwch â Jean Harrington jean@teds.org.uk ffôn 01685 880090

Neu am becyn cais a manyleb swydd llawn a

gallwch ei lawrlwytho yn uniongyrchol o’r wefan ganlynol::

www.teds.org.uk

Dyddiad cau: 2nd Mehefin, 2017

Dyddiad cyfweld: TBC